Tag: συνείδηση

Συνείδηση

Συνείδηση

Ας δεχτούμε την υπόθεση ότι είμαστε συνείδηση.