Tag: Σπύρος

Σπύρος

Σπύρος

Αγαπημένος και αγαπητός, και ευγενική ψυχή. https://streamable.com/ey754