Πάτε στον Διάολο, θεοί.

“ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνῄσκει νέος.”

 

Πάτε στον Διάολο, θεοί.  Σοβαρά ; … χαχαχαχαχα …

Στον Διάολο και ακόμα παραπέρα, παρτάλια.

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.