Πάτε στον Διάολο, θεοί.

“ὃν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν, ἀποθνῄσκει νέος.”

 

Πάτε στον Διάολο, θεοί.  Σοβαρά ; … χαχαχαχαχα …

Στον Διάολο και ακόμα παραπέρα, παρτάλια.

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.