.

Ποιός περιμένεις να την βάλει ;  Εαυτέ ;

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.