προαίσθημα

έχω… ένα προαίσθημα, απόψε

πως, τυχαία, κάπου θα σε βρω

έχω… ένα προαίσθημα, απόψε

πως, στην επικίνδυνη στροφή

θά ‘ρθεις να με σώσεις

| AA |

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.