μονάχα

…έχει μονάχα σύννεφα

…έχει μονάχα δάκρυα

…έχει μονάχα λύπη

…απόψε

 

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.