Παντοτινά

outosego |

τα βλέφαρά μου να κλείνω

να με φιλάς, και να σβήνω

θέλω κοντά σου να μείνω

Παντοτινά

 

 

photographer : Kinga Cichewicz

3 thoughts on “Παντοτινά

    1. Oh ! You clicked on the button ? The translation ? Thank you, dear ! I really appreciate your wonderful gesture. You’ re right on this. It is a thought, it is a dream, it is Love. It is when you don’t have eyes for anybody else, and you wanna live with him, or her, FOREVER !

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.