Είχα μιά καρδιά

outosego

I had a heart, once

and was in love

with you

imageedit_243_6805003754

imageedit_1214_8379230655

3 thoughts on “Είχα μιά καρδιά

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.