Πριν το τέλος

μοιάζει η σιωπή σαν αγάπη μεγάλη |

Outos back (24)

Untitled design - 2019-05-16T163427.020

Untitled design - 2019-05-16T163722.888

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.