Πάλι Δίας

Σύγχρονη τέχνη :

Γράφει που άκουσε πως ενδιαφέρεστε για θέματα αισθησιακού περιεχομένου. Κατά πως ενδιαφερότανε κι ο Δίας πού ‘τανε θεός.

https://www.pinterest.com/outosego/

 

 

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.