Γλυκύτατόν μου τέκνον

 

Πού έδυ σου το κάλλος; 

Καταστερίστηκε μιά γειτονοπούλα. Έδωσε άγρια μάχη. Πάλεψε σαν Διγενής. Έξυπνη, ικανή, κι αγαπημένη. Και σκέφτομαι την αδελφή της, σκιά της για χρόνια και στήριγμα και συμπολεμίστρια επί 24ώρου. Έδυσε το κάλλος. Γλυκύτατον το τέκνον. Η πίκρα μεγάλη.

Μαζευτήκανε πολλά τα τελευταία έτη. Αλλά η ζωή δουλεύει σε οικείους ρυθμούς, κυλάει κατά τα ειωθότα. Και κάποτε κάμει το γόνιμο άγονο και τ’ άγονο γόνιμο. Τσουλάει δίχως προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις η πλαστουργός.

 

 

wings

 

 

fos

2 thoughts on “Γλυκύτατόν μου τέκνον

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.