Ηρόδοτος

Είναι Τσίου |

Πρέπει ν’ αποκαταστήσουμε τον Ηρόδοτο. Την μιά τον λένε ψεύτη, την άλλη τον λένε φαντασμένο, στο τέλος τον φωνάζουνε πατέρα. Που σημαίνει ότι η επιστημονική κοινότης είναι Τσίου τα μάλα.

Κάποιος έγραψε που είδε γραμμένο ότι έγραψε πως οι Πυραμίδες δεν θα χτίζουνταν άμα δεν ήσανε έλληνοι αρχιτέκτονοι στην πιάτσα. Αυτό δεν το ξέρω και δεν ενθυμούμαι, & έχω να πιάσω Ηρόδοτο στα χέρια χρόνια. Σποραδικώς ρίχνω κάτι κλεφτές. Που, τέλοσπάντων, είναι τα μάλα σημαντικός -όχι επειδή το λένε, αλλά επειδή είναι. Με σιγουριά, όμως, λέγω ότι δεν θα ανακαλύπτανε οι αρχαιολόγοι την λίμνη στα θεμέλια και κάτι άλλες πληροφορίες αν δεν τίς έγραφε ο Πατέρας.

Καθυστερήσανε να κάμουνε την ανακάλυψη. Επειδή ακούγανε πού τον λέγαν ψεύτη οι σύντροφοι τής επιστημονικής πιάτσας, & επειδή θεωρούσανε μεγάλη κοτσάνα & παραμύθι την ύπαρξη λίμνης στάς ερήμους. Αλλά η ανακάλυψη έγινε, και ευγνωμονούν τώρα τον “ψεύτη” και “παραμυθά” πατέρα. Είναι Τσίου οι άνθρωποι.

 

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.