Ντουνιάς ψεύτικος

Χάλια μαύρα.  Ποιός να μάς τό ΄λεγε !  Απελπισία.  Μέχρι και ο Ζούκερας στέλνει μηνύματα άνευ ειδοποιήσεως. Ή τα πετάει σ’ άλλη πόρτα. Ή δεν τα στέλνει διόλου. Ή παίζει με καθυστερήσεις. Σάς είπα, καλών προθέσεων άνθρωποι, όχι εμπιστοσύνης όμως και δηλαδής και τουτέστιν. Και το ταμπάκο σκατά.

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.