Ντουνιάς ψεύτικος

Χάλια μαύρα.  Ποιός να μάς τό ΄λεγε !  Απελπισία.  Μέχρι και ο Ζούκερας στέλνει μηνύματα άνευ ειδοποιήσεως. Ή τα πετάει σ’ άλλη πόρτα. Ή δεν τα στέλνει διόλου. Ή παίζει με καθυστερήσεις. Σάς είπα, καλών προθέσεων άνθρωποι, όχι εμπιστοσύνης όμως και δηλαδής και τουτέστιν. Και το ταμπάκο σκατά.

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.