αινικτήρος

Τού αινικτήρος

Κατάσταση :

“Αλήθεια κι αίνιγμα” είχα δει που ‘χε γράψει ο ποιητής. Δεν είχε γράψει “λήθη κι αίνιγμα”. Θα μπορούσε, όμως, διότι είναι πιότερο αινιγματικό να ‘σαι ξύπνιος και σε λήθη, ή να ‘σαι ξύπνιος και να σε κρατούν ή συντηρούν εντός μιάς λήθης., και να ζωοδοτείς την αλήθεια ενός άλλου, ή ενός κάτι άλλου.

Η αλήθεια, απ’ την άλλη, είναι μιά ξύπνια κατάσταση, ενώ το αίνιγμα είναι τού αινικτήρος, και μάλλον σκοτεινή.

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.