αινικτήρος

Τού αινικτήρος

Κατάσταση :

“Αλήθεια κι αίνιγμα” είχα δει που ‘χε γράψει ο ποιητής. Δεν είχε γράψει “λήθη κι αίνιγμα”. Θα μπορούσε, όμως, διότι είναι πιότερο αινιγματικό να ‘σαι ξύπνιος και σε λήθη, ή να ‘σαι ξύπνιος και να σε κρατούν ή συντηρούν εντός μιάς λήθης., και να ζωοδοτείς την αλήθεια ενός άλλου, ή ενός κάτι άλλου.

Η αλήθεια, απ’ την άλλη, είναι μιά ξύπνια κατάσταση, ενώ το αίνιγμα είναι τού αινικτήρος, και μάλλον σκοτεινή.

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.