Γιατί ;

Μ’ άρθρο ενικού σ’ αριθμό πληθυντικό.

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.