Αγίες και Άγιοι

Μοιάζουν

Μοιάζουν με Καλυψούδες, αλλά είναι Κίρκες ! Μοιάζουνε πολυμήχανοι κι είναι χαϊβάνια ! Σε ξεγελάει ο χόμο. Και πάς είτε από δόλο, είτε από αφέλεια. Από την άλλη, είναι Αγίες κι Άγιοι πολλοί πάνω στην Γης. Κάποτε τούς προσπερνάμε, και κάποτε τούς νιώθουμε.

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.