Αγίες και Άγιοι

Μοιάζουν

Μοιάζουν με Καλυψούδες, αλλά είναι Κίρκες ! Μοιάζουνε πολυμήχανοι κι είναι χαϊβάνια ! Σε ξεγελάει ο χόμο. Και πάς είτε από δόλο, είτε από αφέλεια. Από την άλλη, είναι Αγίες κι Άγιοι πολλοί πάνω στην Γης. Κάποτε τούς προσπερνάμε, και κάποτε τούς νιώθουμε.

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.