Δηλαδή, Θεός

madonna_lukeperry

Πλησίασε ο ένας τον άλλον και… φιλήθηκαν.   Άμα ενώθηκαν τα χείλη, γίνανε ένα και τα σώματα.  Η ηδονή έπαψε νά ‘ναι έννοια, έγινε αίσθηση.  Δηλαδή, Θεός.

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.