Δημήτρης Χόρν

Ένα παιχνίδι

γιατί… το όνειρο είναι μια στιγμή, ένα ξέφτισμα ζωής,
ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων

 

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.