Κηδεία Παλαμά

Άγγελος Σικελιανός: «Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπάει όλη η Ελλάδα. Ηχείστε σάλπιγγες! Καμπάνες βροντερές, δονείστε σύγκορμη τη χώρα, πέρα ως πέρα.».

Κηδεία Κωστή Παλαμά, 28/2/1943, στην Αθήνα της γερμανικής κατοχής.

Κηδεία Κωστή Παλαμά
Κηδεία Κωστή Παλαμά

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.