Σκύλα γη

Και με γνωρίζει η γης αυτή, καθώς γνωρίζει η σκύλα
το χέρι πό ‘να κόκκαλο καθημερινά τής ρίχνει.

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.