Αγάπη

Ο Ηλίας Γκικάκης περιγράφει την αληθινή αγάπη.

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.