Συνείδηση

Συνείδηση

Τι βλέπετε ; |

Ας δεχτούμε την υπόθεση ότι είμαστε συνείδηση. Άυλο μεν, ουσιώδες δε “πράμα”. Και είναι το “Όλον” η συνείδηση (σχεδόν). Και σαν τίς μελισσούλες φτερουγάμε απεδώ και απεκεί να κάμουμε ζούμ ζούμ. Χρειαζόμαστε, όμως, το σώμα τής μελισσούλας. Ύλη για τον κόσμο τής ύλης. Εκ πρώτης όψεως. Βλέπετε διαφορά απ’ την ψυχή; Όχι, παρά μόνον ως προς την ορολογία. Αλλά χρησιμοποιούν τον όρο για να κολλήσουν την αθανασία τής υπάρξεως απάνω του και να την τονίσουν. Τα ερωτηματικά μένουν και είναι ίδια. Για την μεθοδολογία θα γράψω άλλη φορά.Έχω κι ενστάσεις να γράψω. Το όλον είναι άλλο, που λέει και ο Paris , και χρειάζεται να σκύψουμε απάνω του.

Θέλουν να τονίσουν, επίσης, τα τής αντίληψης. Ότι, δηλαδή, υπάρχει άσβεστη αντίληψις κι αενάως “κινούμενη” στα αχαρτογράφητα τού υλικού και άυλου κόσμου.
Πάντως, αυτή η αντίληψη, η αχειραφέτιστη, αχειραγώγητη και ακαλλιέργητη συνείδηση, έχω την πεποίθηση ότι δίνει data από τα δύο περίπου έτη στον υλικό κόσμο. Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν δίνει τίποτις, παρόλο που δέχεται ηλεκτρικό ρεύμα και λειτουργούν οι ασφάλειες.

Επομένως, ωσάν την ψυχή είναι ταξιδιάρα και η συνείδηση. Με τη χρήση τού δεύτερου όρου εννοούν ότι γνωρίζει και τα δρομολόγια, από που έρχεται και που παγαίνει. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το ανακαλύπτει αιφνιδίως λέω εγώ. Πάρεξ κι εκτός αν είσαι Χρ(ι)ηστός και Πυθαγόρας. Μπορεί και νά ‘σαι.

 

outosego

2 thoughts on “Συνείδηση

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.