Σπύρος

Σπύρος

Αγαπημένος και αγαπητός, και ευγενική ψυχή.


 

https://streamable.com/b6s6t

https://streamable.com/b6s6t

 
 

 

outosego

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.