Μάτια

Ελθέ, μάκαιρα θεά, μαλ’ επήρατον είδος έχουσα.  Ψυχή γάρ σε καλώ σεμνή, αγίοισι λόγοισι.

 

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.