Γραικύλη

Γραικύλη

Με το ίδιο υποκοριστικό “ραπίσανε” αργότερα και τον εμπνευστή του όρου, τον διάσημο πολιτικό και ρήτορα Κικέρωνα. Γραικουλοκικέρκουλο, γραικουλοκικερούλη, γραικουλοκικεράκιο, γραικουλοκικερίσκο είναι μερικά από τα σκωπτικά παρωνύμια με τα οποία οι ομοεθνείς του τον προσφωνούσαν για να στηλιτεύσουν την ελληνομάθειά του. 

Απ’ την άλλη μεριά ο σατιρικός συγγραφέας Ιουβενάλης, βαδίζοντας στα βήματα εκείνων που αποκαλεί “έθνος κωμωδών”, σατιρίζει την εξής κατάσταση στην τρίτη του σάτιρα: “Αυτό το έθνος των κωμωδών γέμισε τα ρωμαϊκά σπίτια και κοντεύουν να γίνουν και αφεντικά των κυρίων τους. Είναι δαιμόνιοι, θρασείς, ετοιμόλογοι και πολυτεχνίτες: δάσκαλοι, ρήτορες, γεωμέτρες, ζωγράφοι, οιωνοσκόποι, γιατροί, σχοινοβάτες, μάγοι. Τα πάντα γνωρίζει ο πειναλέος Γραικύλος: και στα ουράνια να τον στείλεις, πηγαίνει”. Επίσης, δεν ξεχνά να σατιρίσει και τις Ρωμαίες καθώς, όπως γράφει, παριστάνουν τις Ελληνίδες και, ενώ δεν ξέρουν την προγονική τους γλώσσα, επιδιώκουν να μιλούν Ελληνικά. Και μάλιστα αυτό το κάνουν όχι μόνο νέες, αλλά και γριές ογδόντα έξι ετών! “Καμιά δεν περνιέται για όμορφη εκτός κι αν, από Τούσκα, έγινε Γραικύλη και, από Σουλμονήσια, Κεκρόπια! Ολα τα λένε Ελληνιστί (…): και φόβο και θυμό και χαρά και έγνοια και της καρδιάς τα μυστικά. Ακόμη και τα ερωτόλογα στα Ελληνικά τα λένε”.

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.