Κουζίνα

Κουζίνα

Πρόλαβε η γενιά μου να πάρει μυρουδιά. Έχει παραστάσεις, εικόνες και μνήμες από τα χωριά. Ε, αναλόγως των περιστάσεων, πληρώνουνται καλά για τις δημιουργίες αυτές στα εξωτερικά. Είχαμε βαρεθεί να τα βλέπουμε και τα περιφρονούσαμε κάποτες. Όλο και κάπου θα υπάρχουν νοικοκυριά με τέτοιες κουζίνες και μαγερειά.

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.