Κουζίνα

Κουζίνα

Πρόλαβε η γενιά μου να πάρει μυρουδιά. Έχει παραστάσεις, εικόνες και μνήμες από τα χωριά. Ε, αναλόγως των περιστάσεων, πληρώνουνται καλά για τις δημιουργίες αυτές στα εξωτερικά. Είχαμε βαρεθεί να τα βλέπουμε και τα περιφρονούσαμε κάποτες. Όλο και κάπου θα υπάρχουν νοικοκυριά με τέτοιες κουζίνες και μαγερειά.

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.