Γιατί;

-Γιατί σε μένα; -Γιατί έτσι.

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.