Χαρές

Όταν βιώνετε τίς χαρές με την μέγιστη δυνατή ένταση, ΟΛΑ γίνουνται κίνηση και φύση τής αενάως κινούμενης συμπαντικής πραγματικότητας.

Απομακρύνονται αλλά επαναλαμβάνονται. Δεν υπόκεινται σε φθορά. Δεν περιέρχονται στην κατάσταση του ιστορικού απολιθώματος.

Και είναι υπόθεση έκδηλα απατηλή το συνειδητό, στην ξέρα του οποίου νοείται ως αδιανόητο.

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.