Πόσο;

Μια ψυχή μοιράζει τις μαγειρικές γνώσεις της, αλλά για ν’ αντιληφθείς τον μαγειρικό χρόνο πρέπει ν’ ανάψεις τσιγάρο.

Διότι έτσι μετράει τον χρόνο:

– Άστο να βράσει. -Πόσο; -Μέχρι να τελειώσει το τσιγάρο.

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.