Πόσο;

Μια ψυχή μοιράζει τις μαγειρικές γνώσεις της, αλλά για ν’ αντιληφθείς τον μαγειρικό χρόνο πρέπει ν’ ανάψεις τσιγάρο.

Διότι έτσι μετράει τον χρόνο:

– Άστο να βράσει. -Πόσο; -Μέχρι να τελειώσει το τσιγάρο.

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.