Μουγγό

Μουγγό το σύμφωνο δίχως φωνήεν. Και άδηλον και κρύφιον και άψυχο και άνοο.

μπ: ?
μπε: ιδεολογία
μπου: τρόμος
μπα: έκπληξη, ειρωνεία, αγανάκτηση

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.