Εμμίσθως

Κακό δεν είναι να γράφεις επ’ αμοιβή και εμμίσθως. Κακό είναι που προσδοκάς να σε πούνε ιδεολόγο για τα στρατευμένα.

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.