Είχες ψυχή

Σπιτάκι μου παλιό, αγαπημένο
που μύριζες παντού βασιλικό
και ήσουν το μισό απ’ τον κισσό αγκαλιασμένο,
γωνίτσα μου φτωχή, είχες ψυχή.

 

βασιλικός

 

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.