Ατμόσφαιρα

Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να κυριαρχήσεις απάνου στην έκφραση της σκέψης και του λόγου;

Η δημιουργία κατάλληλης ατμόσφαιρας νομίζω και θαρρώ. Τυραννία, δηλαδή, αλλά με πέπλον.

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.