Ατμόσφαιρα

Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να κυριαρχήσεις απάνου στην έκφραση της σκέψης και του λόγου;

Η δημιουργία κατάλληλης ατμόσφαιρας νομίζω και θαρρώ. Τυραννία, δηλαδή, αλλά με πέπλον.

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.