Ίσως

Ίσως επειδή ήμασταν πολλοί. Επειδή, ίσως, δεν ήμασταν αποξενωμένοι. Ίσως επειδή η επικοινωνία ήταν άμεση. Επειδή, ίσως, έσφιζε ο τόπος ζωή. Επειδή έτσι μάλλον πρέπει να συμβαίνει όταν καβαλάς το φράγμα μιας ηλικίας. Έρχονται, τακτικά, πρόσωπα του παρελθόντος στον νου, περιβάλλοντα και καταστάσεις παρελθούσης εποχής.

Ειδικά ένα πρόσωπο. Δουλευταράς, ορμητικός, πάντα χαμογελαστός, γλυκός και άτρωτος συνάμα. Δεν είναι ότι είχαμε καθημερινή συναναστροφή, αλλά μάλλον επειδή μ’ άρεσε που ήταν αητός. Και συνέχεια με την ορμή του χαμόγελου έρχεται .

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.