Αντί προλόγου

ΕΠΙΜΗΘΕΑΣ (στον Προμηθέα)

Αδελφέ μου πλανήθηκες…………………………..

……………………………………………………..

Αλλά, Προμηθέα, ο άνθρωπος είναι νάνος και γίγαντας. Τη φωτιά που κερδίθηκε λοιπόν, την παρέλαβε έπειτα ο νάνος. Κι αυτό γίνεται πάντοτε. Από τότε ο νάνος υποτάσσει τον γίγαντα.

Ζεσταθήκαν, φωτίστηκαν, φτιάξαν πράγματα – θάματα.

Λυώσαν τα μέταλλα, φτιάξαν νομίσματα. Τα νομίσματα βρίσκονται στις κάσσες του Δία. Φτιάξαν όπλα, τα όπλα τους τώρα βρίσκονται μες τα οπλοστάσια του Δία.

Φτιάξαν πράγματα, φτιάχνουν και θα φτιάξουν ακόμη, μα δε φτιάξαν τη μοίρα τους. Όλα δείχνουνε πια,

πως δεν έχουνε μέλλον…

Νικηφόρος Βρεττάκος

Βρεττάκος

Leave a Reply, dear

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.