Αντί προλόγου

ΕΠΙΜΗΘΕΑΣ (στον Προμηθέα)

Αδελφέ μου πλανήθηκες…………………………..

……………………………………………………..

Αλλά, Προμηθέα, ο άνθρωπος είναι νάνος και γίγαντας. Τη φωτιά που κερδίθηκε λοιπόν, την παρέλαβε έπειτα ο νάνος. Κι αυτό γίνεται πάντοτε. Από τότε ο νάνος υποτάσσει τον γίγαντα.

Ζεσταθήκαν, φωτίστηκαν, φτιάξαν πράγματα – θάματα.

Λυώσαν τα μέταλλα, φτιάξαν νομίσματα. Τα νομίσματα βρίσκονται στις κάσσες του Δία. Φτιάξαν όπλα, τα όπλα τους τώρα βρίσκονται μες τα οπλοστάσια του Δία.

Φτιάξαν πράγματα, φτιάχνουν και θα φτιάξουν ακόμη, μα δε φτιάξαν τη μοίρα τους. Όλα δείχνουνε πια,

πως δεν έχουνε μέλλον…

Νικηφόρος Βρεττάκος

Βρεττάκος

Leave a Reply, dear

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.